Thức ăn cá chuột Bottom Feeders (72g)

50.000 

Thức ăn cá chuột Bottom Feeders (72g)

Là loại thức ăn cho các loại cá sống ở tầng nước trung và đáy, sản phẩm dạng viên nén có độ ngậm nước tốt, không vỡ hạt và độ đạm cao trên 42% giúp cá bắt mùi nhanh, ăn ngon miệng, không gây bẩn hồ và đục nước.