Thức ăn cá cảnh Aquafin (Red Flake)

25.000 55.000 

Thức ăn cá cảnh Aquafin (Red Flake)

Thức ăn Aquafin dạng lá, nhẹ và nổi trên mặt nước, thích hợp cho các loại cá ăn ở mặt nước. Thức ăn mỏng, nhẹ nên lâu bị chìm và tan trong nước, giúp cá ăn được nhiều thức ăn.