Thức ăn dành cho cá thần tiên Tropical Fish (28,5g)

50.000 

Thức ăn dành cho cá thần tiên Tropical Fish

Thức ăn chuyên biệt, dinh dưỡng cân bằng cho các loại cá cảnh nhiệt đới nước ngọt bao gồm: cá thần tiên, cá ông tiên