Dung dịch làm trong nước T-Purify (250ml)

180.000 

Dung dịch làm trong nước T-Purify (250ml)

T-Purify là dung dịch làm sạch và trong nước hồ với một thời gian rất ngắn. Sản phẩm đánh lắng kết tủa, tạo
bong, giúp làm lắng hầu hết các tạp chất có trong nước