Vi Sinh Bio-Floc EM MR. BIO

55.000 

Vi sinh Bio-Floc EM MR. BIO là tập hợp các chủng vi sinh vật có lợi được lựa chọn, bảo quản và nhân giống lần đầu theo tiêu chuẩn mới của BIO-FLOC để sử dụng trong môi trường nước nuôi cá cảnh diện rộng, bể lớn, hiệu quả và tiết kiệm.