Viên Khoáng Cho Tép BeeBall (1kg)

90.000 

Viên Khoáng Cho Tép Beeball cung cấp tất cả các nguyên tố thiết yếu như K, Ca, Mg, Zn và hơn 10 khoáng chất nguyên tố vi lượng khác giúp cải thiện tình trạng lột dính vỏ, bỏ trứng, trứng ít ở tép cảnh.