Phân Nền Aqua Best (1L)

52.000 

Phân Nền Aqua Best phiên bản mới với hạt nhỏ hơn, phù hợp với mọi bố cục thuỷ sinh, thoáng rễ; làm ổn định độ pH trong nước ở mức 5.5 tới 6.5 (phụ thuộc vào đầu vào của nguồn nước), thời gian làm trong nước nhanh khoảng 3 – 4 giờ sau khi setup hồ.