Phân Nền ADA Amazonia Ver.2 (1L)

98.000 

Phân nền ADA Amazonia ver.2 được sản xuất từ đất đen tự nhiên, kích thước hạt từ 2 – 4mm, giúp thúc đẩy sự tăng trưởng của cây thủy sinh một cách khỏe mạnh, không làm đục nước và không làm giảm độ pH nhiều.