Cốt Nền Magic Base Plus

140.000 

Cốt nền Magic Base Plus là sản phẩm bổ sung dinh dưỡng cực mạnh cho bộ phân nền có sẵn trong bể, giúp cây sinh trưởng phát triển tốt.