Cốt Nền Thủy Sinh Magic Base (1L)

70.000 

Cốt nền thủy sinh Magic Base được thiết kế giúp cho hệ sinh thái trong hồ thủy sinh cân bằng, cây trong hồ được cung cấp dinh dưỡng một cách đầy đủ và toàn diện. Các chất đa lượng, trung lượng, vi lượng, chất điều hòa sinh trưởng cùng với chất chống rửa trôi giúp cây trong hồ phát triển tốt nhất và tối ưu thời gian sử dụng.