Vật liệu lọc cao cấp Matrix (1L)

150.000 

  • Matrix là chất rắn vô cơ xốp với đường kính khoảng 10mm
  • Mỗi một lít matrix cung cấp hơn 1 lượng diện tích nhám xốp ngoài bề mặt và cả bên trong nên có khả năng giữ được lượng vi sinh cực lớn.