Vật Liệu Lọc Cao Cấp Continuum Bact-Rox L

30.000 270.000 

Vật liệu lọc cao cấp Continuum Bact-Rox L cực kỳ xốp được thiết kế sử dụng trong tất cả các bể cá và hệ thống thủy sinh để lọc sinh học, làm sạch nước trong bể.