Sứ lọc Yeben YB206T Bacteria culuring ring (1kg)

80.000 

Yeben Bacteria Culturing Ring Cấu trúc 3D, siêu rỗng xốp Diện tích bề mặt 700m3/L Gồm có các lỗ 0,1 micron và 1.000 micron dưới dạng kết hợp, được cố định trong các lỗ và lỗ trong vật liệu lọc tổng thể tạo ra chuỗi thức ăn trong thế giới sinh học.