Hút Đáy Hồ Koi cho Lọc Nổi – Koimaster

Hút đáy hồ koi dành riêng cho lọc nổi Koimaster là một trong những sản phẩm rất hữu ích dành cho anh em cải tạo hoặc làm mới hồ koi sử dụng hệ thống lọc đặt trên và không đi ống ngầm. Đây có thể coi là một bản hoàn thiện nhất của sản phẩm này trên thị trường hiện nay.