Diệt Rêu Tóc NUPHAR

100.000 

Đây là sản phẩm chuyên dụng để xử lý rêu hại trong bể thủy sinh như rêu tóc, tảo lam, tảo nâu, mụn cóc trên dương xỉ… Sản phẩm xử lý mọi loại rêu hại khi dùng kết hợp với Remove BBA.