Thuốc Dưỡng Và Chữa Lành Betta Thái Lan

20.000 

Thuốc dưỡng và chữa lành Betta Thái Lan là sản phẩm giúp cá Betta phục ngồi thể trạng, rách vây đuôi khi đánh nhau, mòn vây đuôi sau khi bệnh, các vết thương ngoài da. Ngoài ra có khả năng dưỡng cá giúp vây căng bóng, lên màu đẹp. Thuốc có thế sử dụng cho cá bảy màu và các loại cá khác.